Consultanta si audit sisteme de management ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP

DU CONSULTING SRL ofera servici de consultanta și audit pentru proiectarea, documentarea, implementarea si auditarea sistemelor de management in vederea certificarii conformitatii sistemului(lor) de catre organisme acreditate:

• calitate – ISO 9001;

ISO 9001 este un standard international care specifica cerintele unui sistem de management al calitatii pentru oricare societate, avand ca scop cresterea satisfactiei clientilor. Proiectarea si implementarea unui sistem de managemet al calitatii al unei societati sunt determinate de necesitati diferite, de obiective specifice, de produsele (serviciile) pe care le furnizeaza, de procesele utilizate si de marimea si structura societatii.

• mediu – ISO 14001;

ISO 14001 este un standard international care specifica cerintele pentru un sistem de management de mediu care sa permita unei societati sa formuleze si sa implementeze o politica si obiective care iau in considerare cerintele legale cu privire la aspectele semnificative de mediu. Standardul nu stabileste criterii specifice de performanta de mediu. Scopul standardului este de a sustine protectia mediului si de a preveni poluarea.

• sanatate si securitate ocupationala – OHSAS 18001;

OHSAS 18001 este un standard international care precizeaza cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, pentru ca o societate sa-si poata reduce (gestiona) riscurile sanatatii si securitatii ocupationale si sa-si imbunatateasca performantele manageriale (OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series). Standardul este aplicabil oricarei organizatii care doreste sa aiba o abordare proactiva asupra sanatatii si securitatii ocupationale.

• siguranta alimentara –HACCP; ISO 22000; IFS;

METODA HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)/ ISO 2200 si IFS (International Food Standard reprezinta o abordare structurala si preventiva a sigurantei alimentare care optimizeaza eforturile depuse pentru a asigura consumatorului produse alimentare sanatoase si sigure

Companiile pot cistiga increderea clientilor si consumatorilor prin abilitatea de a demonstra ca pot oferi produse de calitate, sigure, un fapt dovedit si prin implementarea un sistem de management al sigurantei produsului alimentar eficient, riguros, orientat asupra tuturor proceselor, activitatilor cuprinse in cadrul lantului alimentar.

Procesul de consultanta consta in:

• analiza diagnostic a firmei din pespectiva managementului calitatii si/sau mediului si /sau sanatatii si securitatii ocupationale si/sau siguranta alimentara (evaluarea organizatiei din punct de vedere al structurii organizatorice, infrastructurii, mediului de lucru, capabilitatii tehnice si al documentatiei existente si planificarea urmatoarelor etape de instruire si consultanta);

• asistenta la elaborare : organigrama, fise post, Regulament Intern, Regulament de Organizare si Functionare

• instruiere privind proiectarea si implementarea sistemului(lor) de management

• identificarea, descrierea si controlul:
– proceselor din organizatie;
– aspectelor de mediu si a imapacturilor asociate;
– factorilor de risc;

• elaborarea documentelor sistemului(lor) de management:
– politici si obiective privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala, siguranta alimentara;
– manualul calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/ sigurantei alimentare;
– proceduri de sistem: calitate/mediu/sanatate si securitate ocupationala/siguranta alimentara (proceduri de sistem integrat);
– proceduri/instructiuni de lucru specifice

• implementarea sistemului(lor) de management
– instruirea in vederea aplicarii procedurilor, aplicatii practice pentru toate procesele sistemului
– elaborarea înregistrarilor cerute în standardele de referinta specifice pentru fiecare sistem de management, testarea functionarii sistemului(lor).
• audit intern al sistemului(lor) de management – evaluarea documentatiei(ilor) sistemului(lor) si a gradului de implementare a(l) sistemului(lor), pentru a stabili daca organizatia este pregatita pentru auditul de certificare;

•  asistenta pentru pregatirea auditului de certificare – pregatirea documentatiei  si a personalului în vederea desfasurarii în bune conditii a auditului de certificare. Societatea noastra a dezvoltat o colaborare indelungata cu prestigioase organisme de certificare nationale si internationale:
– Simtex OC
– TUV Nord
– TUV Thuringen ( prin TUV Karpat)
– GCSM

Pentru o oferta adaptata nevoilor dumneavoastra va rugam sa ne CONTACTATI!