Consultanta si asistenta SSM

DU CONSULTING SRL este abilitata sa functioneze ca serviciu extern de prevenire si protectie, oferind urmatoarele servicii de securitate si sanatate in munca:

1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca si eraborarea planului de prevenire si protectie

2. Intocmirea dosarului cu documente in conformitate cu Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca (HG 1425/2006)
– intocmirea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;
– propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, care se vor consemna in fisa postului;
– elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
– elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire precum si stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca in parte;
– elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii/intreprinderii;
– evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
– stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;
– evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitatrii lor;
– evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
– evidenta posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
– informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
– intocmirea rapoartelor si listelor prevazute de Hotararile Guvernamentale emise conform transpunerii directivelor specifice referitoare la securitatea si sanatatate in munca, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
– identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere conform HG 1048/2006;
– elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate.

3. Asistenta de specialitate in domeniul securitatatii si sanatatii in munca:
– actualizarea documentatiei in conformitate cu modificarile conditiilor de lucru, cu introducerea de noi utilaje si cu modificarile legislative;
– efectuarea instruirii introductiv-generale a noilor angajati precum si completarea fiselor de instruire individuala de securitate si sanatate in munca;
– verificarea efectuarii instructajului periodic conform tematicii intocmite;
– executarea controalelor preventive in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol de accidentare si imbolnavire profesionala;
– informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
– asistenta tehnica de specialitate in vederea realizarii masurilor dispuse de inspectorii de munca cu ocazia controalelor efectuate si cercetarii evenimentelor;
– propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori.

Amenzile sunt foarte mari.
Dupa ce le platiti tot trebuie sa desfasurati activitatea dupa cum spune legea.
Respectati legea si veti scapa de amenzi usturatoare!

Conform legislatiei in vigoare, angajatorul nu poate efectua activitatile in domeniul securitatii si sanatatii in munca daca activitatile desfasurate se numara printe cele specificate in Anexa nr. 5 din H.G. 1425/2006, daca nu a urmat un curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca si nu-si desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere, daca riscurile identificate genereaza accidente sau boli profesionale ori invaliditate.

Pentru o oferta adaptata nevoilor dumneavoastra va rugam sa neĀ CONTACTATI!