Consultanta si asistenta in domeniul situatiilor de urgenta (PSI)

DU CONSULTING SRL va ofera consultanta in domeniul apararii impotriva incendiilor (PSI) conform Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (Ordinul MAI nr. 163/2007).

1. Intocmirea dosarului cu documente in conformitate cu Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (Ordinul MAI nr. 163/2007)
– intocmirea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linie de aparare impotriva incendiilor;
– propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul apararii impotriva incendiilor, ce revin lucratorilor, care se vor consemna in fisa postului;
– elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire precum si stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca in parte;
– elaborarea instructiunilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru fiecare loc de munca;
– elaborarea planului de evacuare in caz de incendiu;
– intocmirea necesarului de dotare a societatii cu mijloace de stingere de prima interventie in caz de incendiu.

2. Asistenta de specialitate in domeniul situatiilor de urgenta:
– actualizarea documentatiei in conformitate cu modificarile conditiilor de lucru si cu modificarile legislative;
– efectuarea instruirii introductiv-generale a noilor angajati precum si completarea fiselor de instruire individuala in domeniul situatiilor de urgenta (PSI);
– verificarea efectuarii instructajului periodic conform tematicii intocmite;
– efectuarea de exercitii practice;
– executarea controalelor preventive in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol, care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
– informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.

Amenzile sunt foarte mari.
Dupa ce le platiti tot trebuie sa desfasurati activitatea dupa cum spune legea.
Respectati legea si veti scapa de amenzi usturatoare!

Pentru o oferta adaptata nevoilor dumneavoastra va rugam sa ne CONTACTATI!